Η σημασία μιας ιστοσελίδας για μία επιχείρηση, είναι αδιαμφισβήτητη πλέον. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα εκτενές κείμενο που θα αναλύει, θα παρουσιάζει και θα ερμηνεύει τις σύγχρονες τάσεις στο εμπόριο και στην έρευνα αγοράς των καταναλωτών.

Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς και πολύ πιο ξεκάθαρο για εσάς, αν αφήσουμε απλά τα στατιστικά στοιχεία, να μιλήσουν από μόνα τους:

  • Μέσα στο 2017, 1.66 δισεκατομμύρια άνθρωποι έκαναν κάποια αγορά στο ίντερνετ
  • Μέσα στο 2018, το 11.9% των παγκόσμιων λιανικών πωλήσεων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
  • Το 2.86% των επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα, καταλήγουν να κάνουν κάποια αγορά από αυτή
  • Περίπου το 65% των καταναλωτών, έκαναν έρευνα αγοράς για ένα προϊόν, ενώ βρίσκονταν ήδη μέσα σε κάποιο κατάστημα που είχαν επισκεφθεί για να αγοράσουν κάτι αντίστοιχο.
  • Το 30% των καταναλωτών, θέλει να πραγματοποιήσει μια επόμενη αγορά, από την ιστοσελίδα της εταιρείας όπου έκανε την προηγούμενη. Επιπλέον, έχει αφήσει κάποια κριτική για ένα προϊόν που έχει αγοράσει διαδικτυακά
  • Τέλος, το 51% των καταναλωτών, εμπιστεύεται εταιρείες που δίνουν εύκολη πρόσβαση για επικοινωνία με τους ανθρώπους που την τρέχουν

Η σημασία της διαδικτυακής σας παρουσίας

Ιδιαίτερη σημασία όμως φαίνεται πως έχει και η συνολική διαδικτυακή εικόνα μιας επιχείρησης, είτε μικρής είτε μεγάλης. Και η συνολική διαδικτυακή εικόνα δεν απαρτίζεται εξ’ ολοκλήρου από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Αφορά και τη δραστηριότητά της σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με έρευνα, το 90% των καταναλωτών δίνουν βαρύτητα στις κριτικές που συγκεντρώνει μια επιχείρηση στα κοινωνικά δίκτυα:

Ποσοστό καταναλωτών που δήλωσαν επηρρεασμένοι από κριτικές, στην απόφασή τους για κάποια αγορά
Ποσοστό καταναλωτών που δήλωσαν επηρρεασμένοι από κριτικές, στην απόφασή τους για κάποια αγορά

Τέλος το 81% των καταναλωτών, κάνει κάποιου είδους έρευνα στο διαδίκτυο, πριν προχωρήσει σε αγορά. Είναι επομένως ξεκάθαρο πως η έλλειψη μιας ιστοσελίδας μπορεί να περιορίσει το αγοραστικό κοινό μιας επιχείρησης στο 1/5 της πραγματικής έκτασης που μπορεί να πετύχει.

Με τα παραπάνω στοιχεία κατά νου, γίνεται ξεκάθαρο πως μια επένδυση στη δημιουργία μιας καλής διαδικτυακής παρουσίας, στις μέρες μας δεν είναι απλά καλή, αλλά μονόδρομος.

Κλείσιμο