Για πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανεμπορίου, η κατασκευή eshop αποτελεί ζητούμενο για τη μεγιστοποίηση του αριθμού των πελατών τους, όμως για πολλούς επαγγελματίες το κόστος συχνά είναι απαγορευτικό.

Ένα νέο όμως πρόγραμμα με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, μπορεί να κάνει την κατασκευή e-shop πολύ πιο προσιτή επιλογή, επιδοτώντας την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος κόστους έως και 5.000 ευρώ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμεμτοχής στο πρόγραμμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και μπορείτε να τους βρείτε κλικάροντας εδώ.

Συνοπτικά, δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να έχουν κύρια δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά
  • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013
  • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολήτης αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας επιχείρησης για να διεκδικήσει συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

  • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive
  • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα και οικονομικά το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα, στείλτε μας ένα μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί το συντομότερο δυνατόν.

Κλείσιμο